WELD technologia zgrzewania
Firma WELD technologia zgrzewania Sp. z o.o. jest kontynuatorem zapoczątkowanych w 1992r idei, opracowań, wdrożeń i przedsięwzięć. W tym czasie przechodziła kolejne etapy na drodze rozwoju technologii produkcji maszyn zgrzewających.

Na przestrzeni dwudziestu lat zaprojektowano i zbudowano wiele maszyn przeznaczonych dla przemysłu metalowego. Najwięcej (ok. 60) to zgrzewarki wielopunktowe, ale także zgrzewarki jednopunktowe, doczołowe, garbowe, prostowarki do drutu i wiele innych.

Bogate doświadczenie w budowie urządzeń zgrzewających, doświadczony personel, duża użytkowana powierzchnia oraz dostęp do specjalistycznych maszyn i narzędzi, gwarantuje realizację, każdego zlecenia, w przyjętym terminie i na właściwym poziomie technicznym.

Ponadto oprócz świadczeń gwarancyjnych (kompleksowa opieka), oferujemy serwis pogwarancyjny, doradztwo w zakresie technologii produkcji zgrzewanych elementów, jak również modyfikacje dostarczonych maszyn, pod kątem zmiany profilu produkcji.

Atuty
Firma WELD technologia zgrzewania Sp. z o.o. jest kontynuatorem zapoczątkowanych w 1992r idei, opracowań, wdrożeń i przedsięwzięć. W tym czasie przechodziła kolejne etapy na drodze rozwoju technologii produkcji maszyn zgrzewających.
  • Indywidualne rozwiązania dla każdego klienta
  • Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
  • Wysoka jakość produktu w stosunku do niezbyt wygórowanej ceny
  • Szybki termin realizacji
miejsca w których pracują nasze maszyny
W 20 krajow urządzeń spełniających wysokie wymagania użytkowników,
a także zgodnych z dyrektywami unijnymi, wymaga wiedzy.
City title_1
City title_2
City title_3
City title_4
City title_5
Ukraina
City title_7
City title_8
Kherson
City title_10
City title_11